logo

Tirol Deklerasyonu

Dağcılık için genel olarak kabul edilebilecek etik değerleri belirlemek amacıyla sunulmuş, hemen hemen bütün dünya dağcılarınca kabul edilen, ancak herhangi bir yaptırımı olmayan deklarasyondur.

  • Riskleri kabul etmek ve sorumluluğu üzerine almak,
  • Amaçlarınızı yeteneklerinizle ve donanımınızla dengelemek,
  • Doğru araçlarla hareket etmek ve dürüst olarak bildirmek,
  • En iyi deneyim (egzersiz) için çabalamak ve hiçbir zaman öğrenmeyi kesmemek,
  • Toleranslı, düşünceli olmak ve bir birine yârdim etmek,
  • Dağların ve tepelerin vahşi ve doğal karakterini korumak,
  • Yerel toplumları ve onların devamlı gelişmelerine destek olmak için bir başvurudur

Trol Deklarasyonu aşağıdaki değerlerin hiyerarşisine dayalıdır.

İnsan değeri: İnsanoğlunun değerde ve haklarda eşit doğduğu, özgür olduğu ve kardeşlik ruhuyla birbirlerine davranması gerektiği önermesi. Kadınların ve erkeklerin eşit haklarına özel dikkat verilmelidir.

Hayat, Özgürlük ve Mutluluk: Devrolamaz insan hakları olarak ve dağ sporlarında dağlık alanlardaki toplumların haklarını korumaya yardım etmek için özel sorumlulukla beraber doğanın bütünlüğü- Tüm dünyada dağların ve kayalıkların doğal özelliklerini ve çevreyle ilgili değerini koruma taahhüdü olarak, Bu bitki var liginin (bir bölgede yetişen bitkilerin tümü) ve hayvan var liginin (bir bölgede yasayan hayvanların tümü) tehlikeye adilmiş türlerinin, onların ekosistemlerinin ve kirlerin korunmasını içerir.

Dayanışma: Dağ sporlarına katılımla ekip çalışmasını, operasyonu ve anlayışı ilerletmek cinse, yasa, milliyete ve yetenek seviyesine, sosyal ve etnik kökene, dine veya inanışa bağlı engelleri asmakta fırsat olarak.

Kendi Gerçekleştirme: Dağ sporlarına katılımla önemli amaçlara doğru anlamlı ilerleme yapmada ve kişisel doyumu sağlamada bir şans olarak

Gerçek: Dağ sporlarında, basarileri değerlendirmede dürüstlüğün gerekli olduğunu kabul ederek, Eğer gerçeğin yerini keyfi hareket alırsa, tırmanmada performansı değerlendirmek imkânsızlaşır.

Mükemmeliyet: Dağ sporlarına katılımla, daha önce ulaşılmamış hedefler için çabalamak ve daha yüksek standartlar koymak için bir fırsat olacak.

Macera: Dağ sporlarında riskin, yargılama, yetenekler ve kişisel sorumluluk aracılığıyla düzenlenmesinin gerekli bir faktör olduğunun kabul edilmesi olarak. Dağ sporlarının çeşitliliği, herkesin yeteneklerinin ve tehlikelerinin dengede olduğu, kendi macerasını seçmesine izin verir.

Tirol Deklarasyonunun Maddeleri

Madde 1- Bireysel sorumluluk.

Kural: Dağcılar ve tırmanıcılar sporlarını kaza riskinin olduğu ve dış yardımın mevcut olamayacağı yerlerde yaparlar. Bu düşünceyle, aktivitelerini kendi sorumluluklarıyla yaparlar ve kendi güvenliklerinden kendileri sorumludur. Bireyin hareketleri çevresindekileri ve ortamı tehlikeye atmamalıdır.

Madde 2- Takım ruhu.

Kural: Tahkimin üyeleri tüm grubun yeteneklerini ve ilgilerini dengelemek için bazı şeylerden fedakârlık yaparak uzlaşmaya hazire olmalıdır.

Madde 3- Tırmanma ve dağcılık toplumu. 

Kural: Dağlarda ve kayalarda karşılaştığımız her insana eşit ölçüde saygı borçluyuz. İzole ortamlarda ve stresli durumlarda dahi, diğerlerine, kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmayı unutma maliyiz.

Madde 4: Yabancı ülkeleri ziyaret etme.

Kural: Yabancı kültürlerde misafir olarak, daima ev sahiplerimize karsı nazik ve saygılı davran maliyiz. Kutsal dağlara ve diğer kutsal yerlere, faaliyetlerimiz sırasında o bölgeden faydalanırken saygı göstereceğiz, yerel ekonomiye ve insanlara yârdim etmeliyiz. Yabancı kültürleri anlamak bütün tırmanma deneyiminin bir parçasıdır.

Madde 5: Dağ rehberlerinin ve diğer liderlerin sorumlulukları 

Kural: Profesyonel dağ rehberleri, diğer liderler ve grup üyelerinin her biri aşağıdaki rollerini anlamalılar ve diğer grupların ve bireylerin haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermelidirler. Hazırlıklı olabilmek için rehber, lider ve grup üyeleri amaca ait ihtiyaçları, tehlikeleri ve riskleri anlamalı, gerekli ustalığa, deneyime ve doğru donanıma sahip olmalı ve hava durumuyla Sartları kontrol etmelidir.

Madde 6: Acil durumlar, Ölmek ve Olum 

Kural: Dağ sporlarına katılanların tümü, acil durumlara, ciddi kazalar ve ölüm içeren durumlara hazırlıklı olabilmek için riskleri, tehlikeleri ve yeterli ustalığa, bilgiye ve donanıma sahip olma ihtiyacını açıkça anlamalıdır. Acil durum veya kaza halinde tüm katılanlar diğerlerine yardıma ve facianın sonuçlarını karşılamaya hazire olmalıdır.

Madde 7: Giriş ve koruma

Kural: Dağlara ve kayalara sorumlu bir tarzda girme özgürlüğünün birinci hak olduğuna inanırız. Daima faaliyetlerimizi doğaya hassas bir tarzda yap maliyiz ve doğayı korumada reaktif ol maliyiz. Doğay koruma organizasyonları ve otoriteleriyle beraber, tırmanıcıların kabul ettiği giriş kısıtlamalarına ve talimatlarına saygı gösteririz.

Madde 8: Stil

Kural: Deneyimin niteliği ve bir problemi nasıl çözdüğümüz, problemi çözüp çözmediğimizden daha önemlidir. Irz bırakmamaya gayret ederiz.

Madde 9: Ilık Çıkışlar

Kural: Bir rotanın veya dağin ilk çıkışı yaratıcı bir istir. En az bölgenin gelenekleri kadar iyi bir stilde yapılmalı ve yerel tırmanma topluluğuna ve gelecek tırmanıcıların ihtiyaçlarına karsı sorumluluk göstermelidir.

Madde 10: Sponsorluk, Reklam ve Halk ilişkileri

Kural: Sponsorlar ve sporcular arasındaki ilişki dağ sporlarının menfaatlerine en iyi hizmet edecek tarzda, profesyonel bir ilişki olmalıdır. Hem medyayı hem halkı tüm yönleriyle dağ sporları hakkında reaktif tarzda bilgilendirmek ve eğitmek dağ sporları topluluğunun sorumluluğundadır.

  • PAYLAŞ