logo

Tüzük

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE KURULAN DERNEK ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1:           DERNEĞİN ADI                 : Samsun Dağcılık Kulübü

                               Kısa Adı                               : SAMDAK

                               Forma Rengi                     : Kırmızı-Beyaz-Mavi

 

MADDE 2:           DERNEĞİN MERKEZİ : Samsun/Atakum

 

MADDE 3:           DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE SURETTE FAALİYETLERDE BULUNULACAĞI:

 

Belirli birtakım ilke ve kurallara dayalı olarak doğada yapılan yürüyüş, kampçılık, kaya ve kar buz tırmanış etkinliklerini içeren dağcılık sporunu tanıtmak, eğitimini vermek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak suretiyle kayada, karda, buzda doğanın birtakım zorluklarını, dağcılık araç ve gereçlerini kullanarak doruğa ulaşan yada ulaşmayı hedefleyen nitelikli dağcılar yetiştirmek, kulüp üyelerinin ve yakınlarının dağcılık ve doğa sporları dışındaki sosyal etkinliklerini organize etmek, dağcılık merkezi açmaktır.

Derneğin amacı üç ana başlıkta toplanmıştır;

 1. Doğa Sporları Yapmak: Üyelerine, gönüllülere ya da isteklilere başta dağcılık sporu olmak üzere her türlü doğa sporlarını yapma olanağı sağlamak, eğitim vermek, sporcu ve eğitmen yetiştirmek, ders ve kurslar vermek, yarışmalar düzenlemek, doğa sporlarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, ilimizde doğa sporu yapılabilir alanların çoğaltılarak ilimiz gelişimine katkı sağlamak,
 2. Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Bulunmak : Doğa ortamında gezi ve sportif amaçlı faaliyetler sırasında meydana gelecek kaybolma, mahsur kalma ve kazalara müdahale ederek arama ve kurtarma çalışmaları yürütmek ve ilkyardım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla üyelerini eğitmek.
 3. Doğal ve Kültürel Çevrenin Korunması İçin Çalışmak : Ülkemizin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini gezip görmek (sponsorlar ve kendi aracılığıyla), toplu turlar düzenlemek vb… araştırmak, korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetler ve eğitimler düzenlemek.

ÇALIŞMA KONULARI:

 1. Dağcılık ve diğer doğa sporları eğitimlerini düzenlemek.
   1. Dağcılık :
    1. Kaya Tırmanışı
    2. Kar-buz ve mix tırmanış,
    3. Alpin tırmanış
    4. Yüksek İrtifa Tırmanışı
    5. Sportif Tırmanma, (Sport Climbing)
    6. Kampçılık,
    7. Yön Bulma, (Orienteering)
    8. Doğa yürüyüşü, (Trekking)
    9. Kanyon Geçişi, (Canyoning)
    10. Mağaracılık,
    11. Diğer dağcılık disiplinleri
   2. Su Sporları
    1. Akarsu Sporları
    2. Rafting
    3. Kano
    4. Sörf, (Wind Surf)
    5. Sualtı sporları, dalış
    6. Yüzme
    7. Diğer Su Sporları
   3. Kış Sporları
    1. Alp ve Kuzey Disiplini
    2. Tur Kayağı
    3. Snowboard
    4. Paten
    5. Diğer Kış Sporları
   4. Yeni gelişmekte olan diğer doğa sporları,
    1. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü dağcılık ve doğa sporları etkinliklerinde bulunmak.
    2. Doğa yürüyüşleri düzenlemek.
    3. Üyelerine, ‘Dağcılıkta Arama Kurtarma’ eğitimi vermek ve dağda arama kurtarma ekibi kurmak.
     1. Doğal ortamlarda kaybolan veya kazaya uğrayan insan veya canlıların aranması ve kurtarılması için gereken her türlü faaliyetleri organize etmek, diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
     2. Kurtarma esnasında ilkyardım yapmak, ilkyardım konusunda eğitim vermek,
     3. Arama kurtarma konusunda eğitmenler, kişiler ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim faaliyetleri yapmak,
    4. Dağcılık ve doğa sporları ile ilgili seminerler, toplantılar, dia ve fotoğraf gösterileri yapmak.
    5. Doğal ve Kültürel Çevrenin Korunması Faaliyetleri .
     1. Doğal hayat ve çevrenin korunması, belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapılır, diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak koruma, araştırma, eğitim vb faaliyetler düzenlenir,
     2. Kültürel çevremizin korunması araştırılması ve belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapılır, diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde koruma, araştırma, eğitim vb faaliyetleri düzenlenir,
    6. Dağcılık dergisi çıkarmak.
    7. Kayak sporu eğitimi vermek.

  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yukarıda gruplanmış konular üzerinde aşağıdaki biçimler

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :

Dernek çalışma konuları ile ilgili alanlarda ulusal ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, dernekler kanununun 11. ve 12 maddelerine göre ilgili bakanlıklardan izin almak şartıyla uluslararası düzeyde olmak üzere;

 1. Yurtiçi ve yurtdışından yetkili eğitici ve öğretmenler çalıştırma, bunlarla anlaşmalar yapmak,
 2. Üyeler, gönüllüler ve istekliler için eğitim faaliyetleri düzenleme, çalışma gruplarının alanlarıyla ilgili teknikleri geliştirmek ve uygulamak,
 3. Sportif etkinlikler yapma, yarışma düzenleme ve yarışmalara katılmak,
 4. Ülkemizin doğal ortamında yapılabilir her türlü spor ve aktivitelerden üyelerimizin ve isteklilerin yararlanabilmesi için organizasyonlar yapmak,
 5. Geziler düzenleme, araştırma yapma ve yaptırmak,
 6. Konferans, panel, seminer, sempozyum,konser, sergi düzenleme, gösteri ve  toplantılar yapma,
 7. Teşvik ödülleri ve burs vermek,
 8. Kitap, broşür, dergi, bildiri ve bülten çıkarmak,
 9. İnternet üzerinde web sayfaları açma, haberleşme grupları oluşturmak,
 10. İlgili bakanlık, müdürlük, eğitim kurumları, okul, üniversite, resmi ve özel kurum, kuruluş, vakıf, kulüp, dernek, federasyon, turizm firmaları ve kişilerle işbirliği yapmak,
 11. Amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü sportif ekipmanları satın almak, satmak, araştırmak, geliştirmek, üretme, kiralamak ve kiraya vermek,
 12. Bağış, yardım ve krediler temin etmek, kullanmak,
 13. Çalışmalarını sürdürmek üzere kar ve spekülasyon amacı olmaksızın taşınmaz mal, araç, vasıta, tesis, salon, saha vb. yerleri satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, gerekli ve mecburi işlemeleri yaparak izin almak kaydıyla tesisler işletmeye açmak, gibi biçimlerle çalışmalarda bulunur.

Yukarıda etraflıca açıklanan tüzük çalışmalarımızın 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında çalışmalar yapmak derneğimizin prensibidir.

MADDE 4-DERNEĞE ÜYE OLMANIN ŞARTLARI :

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak,
 2. Ağır hapis cezası ile hükümlü olmayan,
 3. Taksirli suçlar olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmayan,
 4. Derneğin amacını benimsemiş olan herkes derneğe üye olmak isteyen fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler dernek amaç ve faaliyet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini gerekli üyelik şartlarını belirten üyelik bildirimini doldurup dernek başkanlığına müracaat edenlerin yönetim kurulu bu üyelik başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde kabul veya ret şeklindeki kararını bir yazı ile başvurana bildirir.

MADDE 5 – ÜYELİK TÜRLERİ :

 1. Asil Üyeler: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyeliğin hakları gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak üyelik ödentilerini zamanında ödemek derneğin toplum içerisinde olumlu görüntüsünü sürdüren üyeler asil üyedir.
 2. Fahri Üyeler (Onursal Üyeler) : Derneğin amaç ve faaliyetleri bölümlerinde gösterilen yardım ve desteği bulunan kimseler ile bu konularda uzmanlığı olan kimselere fahri dernek üyeliği verilir.Fahri üyelerin aidat ödeme, toplantılara katılma zorunluluğu yoktur ve genel kurulda oy kullanamazlar.

MADDE 6 –        ÜYELİKTEN ÇIKMA :

 1. Özürsüz olarak toplantılara katılmamak verilen görevleri yapmamak,
 2. Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek tüzüğü hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı davranmak verilen ikazlara aykırı hareket etmek,
 3. Yıllık aidat zorunluluğunu yerine getirmemek,
 4. Dernek çalışmalarında doğruluk kurallarına uymak herhangi bir sebeple derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlarına zarar veren üyeler dernek üyeliğinden yönetim kurulu kararıyla çıkartılır,
 5. Yukarıdaki nedenlerden üyelikten çıkarılmaların haklı sayılmayacağına dair itiraz edilemez.

MADDE 7 –        ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ :

1.Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, gerekiyorsa üyenin de savunmasını yazılı olarak aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

2.Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere bir hafta içerisinde yönetim kurulu aracığı ile genel kurala itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanılır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

3.Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın genel kurulda red edilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içerisinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

MADDE 8 –        ÜYELERİN HAKLARI:

1.Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler, dernek üyeleri arasında dil, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulama yapılmaz.

2.Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.

3.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

4.Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe bildirmek yeterli sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

5.Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 9 –        DERNEK ORGANLARI:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Genel kurul
 2. b) Yönetim kurulu
 3. c) Denetim kurulu

MADDE 10      GENEL KURUL :

 1. Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir ekim ayında yapılır.
 2. Yönetim ve denetim kurulu gerek gördüğü veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerinde olağan üstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 3. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11- GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNETEMLERİ

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini, düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden günü, saat,i yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olmaz.

İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalara başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durumda geri bırakma sebeplerinde belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12-GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

Genel Kurul dernek tüzüğüne Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği de derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 13-GENEL KURULUN YAPILIŞ USULÜ          

               Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen genel kurul üyeleri çizelgesindeki adları karşısına imza atıp toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, dernek başkanı ile sekreter tarafından bir tutanakla saptanır.

Genel kurul, dernek başkanının salt çoğunluğun sağlandığı belirten tutanağı okumasından sonra dernek başkanı yada yardımcısı veya görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır genel kurulu yönetmek üzere Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir katip seçilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantının sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 14- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

               Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak yada bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularla, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

 1. Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazı ve imzalı başvuru.
 2. Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğuyla alacağı karar.
 3. Denetleme kurulunun, dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.
 4. Olağan üstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki gibi yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağan üstü genel kurul gündemi çağrılanlarca düzenlenir ve gündeme madde eklenmesi veya çıkartılması önerisi yapılmaz.

MADDE 15- GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

               Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. C. yasaları ile dernek tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması.
 2. Dernek organlarının seçilmesi.
 3. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlanması.
 4. Yönetim ve denetim kurulları raporların görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
 5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 7. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
 8. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar verilmesi.
 9. Derneğin feshine karar verilmesi.
 10. Derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için karar verilmesi.
 11. Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 16- YÖNETİM KURULU

               Derneğin yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim kurulu iki yıllık süre için gizli oyla seçilmiş (5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur. Seçimlerden önce genel kurul, yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısını saptayabilir. (yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden az olamaz)
 2. Yedek üyeler boşalan asil üyelerin yerini alırlar. Yönetim kurulu sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Çağrının yapılması halinde, dernek üyelerinden birini başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arsında seçeceği üç kişiyi, bir ay içerisinde genel kurul toplamak ile görevlendirir.

 1. Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil etme organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

MADDE 17- YÖNETİM KURULUNUN GÖREC VE YETKİLERİ

               Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Türk yasaları ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak.
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine, bir kaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
 3. Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurul onaylandıktan sonra uygulamak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 4. Geçen çalışma dönemi ve faaliyet raporu ve bilanço gelir gider çizelgelerini hazırlamak .
 5. Dernek başkanının önerisi üzerine, üyelik niteliklerinin yitiren, amaç ve hizmet konularında uzaklaşan, bu tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken ceza ve uygulamaları yapmak.
 6. Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelerine ve mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek.
 7. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları yada komiteler kurmak ve gereken kararları almak, derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek kararları almak, derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
 8. İktisadi işletme yardımlaşma sandığı kurulmasına karar vermek.
 9. Genel kurul toplantılarında alınan kararlar ilgili yerlere bildirmek.
 10. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.
 11. Geçen çalışma sorumlusu yönetim kurulundan görevi bilanço gereği dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.
 12. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 18- DENETLEM KURULU

               Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili aşağıda gösterilmiştir.

 1. Denetleme kurul genel kurulda gizli oyla 2 yıl için seçilmiş (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.
 2. Denetleme kurulu, denetleme görevini bir yıl geçmeyen aralıklarla yapar. Toplantı ve karar sayısı yeter ikidir.
 3. Denetleme kurulu, derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, derneğin bütçe, hesap ve bildirmek , yönetim kurulunca hazırlanan çalıma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkında incelemelerini bir raporla genel kurula sunmak görevli ve yetkilidir.

MADDE 19- ORTAK HÜKÜMLER

               Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste beş toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurul kararı ile bu görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyelerin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye yedi gün içerisinde asil üyeliğe çağırılır.

MADDE 20 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

               Genel kurlu yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil yedek üyelerin ad ve soyadları, baba ana adları, doğum yeri ve tarihleri, nüfusa kayıtlı oldukları yerleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 21- ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

               Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirin alınma biçimleri gider harcamaya ilişkin belgele, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gibi konular gösterilir.

 1. Yıllık aidat; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olup, dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarı genel kurulca belirlenir

Üye kayıt ücreti 50 TL

Aidat miktarı; 01.01.2016 tarihinden itibaren; aylık 15,00 TL, yıllık 180,00 TL’dir

 1. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarını kiraya verilmesinden,
 2. Dernekçe yapılan her türlü yayınlar (dergi ve gazete gibi ), tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, spor yarışması, konferans, toplantı, kurslar, festival ve gösteri ile benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler.
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar.
 4. İktisadi işlemler, lokal ve yardımlaşma sandığından gelir.
 5. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan Mülki Amirliğe önceden bilgi vermek suretiyle ayni ve nakdi yardım alabilir, nakdi yardımın bakalar aracılığıyla olması zorunludur.

MADDE 22- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

               Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit oalrak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneğin ödeme güçlüğüne düşürecek miktarda yapılamaz.

MADDE 23 – GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

               Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kurallar ve yöntemler uygulanır.

 1. Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtilir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunan açık kimliği ve imzası bulunur. Aynı bağış ve yardımlar içinde rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir.
 2. Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin bankada ki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilatı o yılın Ocak ayında 657 sayılı Devlet memurları kanun’unun 154. maddesi uyarınca, gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve Genel Bütçe Kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının bin (1000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler, 30 günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri derneğin hesabına yatırmak veya göndermek sorundadır.
 3. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili kişinin imza sirküsü yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
 4. Giderler ilişkin harcamalarda fatura alınır. Belirtilen belgenin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir.

Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usul Kanunun 234 üncü maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu düzenlenir.

 1. Bu belgelerin salama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi 5253 Sayılı yasa uyarınca basım evlerine bastırılır. Bu alındı belgelerinin şekil, bastırılması, onaylanması, ve kullanılması, derneklere verilmesi kullanılanların denetlenmesi İçişleri ve Maliye Bakanlığınca düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenir. Alındı belgelerinin noterden veya dernek biriminden onaylı olması zorunlu olup, alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.
 2. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

MADDE 24- BEYANNAME VERME DERNEKLERİN DENETİMİ

               Dernekler Kanunu’nun 19’ncu maddesi uyarınca yıl sonu itibarıyla faaliyetlerin, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını gösterir düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Dernekler Kanunun 19 uncu maddesinin 2 ve 3 ncü bentlerinde belirtilen hususların tespiti amacıyla İçişleri Bakanlığına ve Mülki İdare tarafından yine kanunun 9 ncu maddesi gereğince iç denetim yapılır.

MADDDE 24 – DERNEĞİN TUTUNAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER

               Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutar.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu defter yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye kayıt Defteri : Derneğe üye oyarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir. Kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma yada çıkarılma tarihleri ve tahsil edilen aidatlar bu deftere yazılır.
 • Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıkıntısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yeter ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri : dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ce iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  • (a) bendinin 1,2,3 ve6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
  • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe Sistemi uygulama Genel onaylı olması zorunludur.

MADDE 26- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

               Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Genel kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 27 – DERNEKLERİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI

               Dernekler kuruluş bildirimi ve eklerinin merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine verme suretiyle tüzel kişilik kazanır. Kuruluş bildirirsine, kurulacak derneğin adı , ikametgah adresi, kurucularının ad ve soyadları, doğum tarihi ve yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, mesleği ve sanatı, tabiiyeti ve ikametgahlarının belirtilmesi bu bildirim ile 4 adet dernek tüzüğünün tüm kurucular tarafından imzalanmış olması zorunludur.

Dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini yürütmeye derneği temsil etmeye geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikametgahları ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı soyadı ve adresleri de belirtilir. Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülki amirlikçe bir alındı belgesi verilir.

MADDE 28 – İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

               Dernekler tüzüklerini idareden yapılan yazılı tebligatı izleyen altı ay içerisinde. İlk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması  halinde mahalli mülki amirinin talebi üzerine Sulh Hukuk Hakimliğince kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verilir.

MADDE 29 – DERNEĞİN FESHİ, İNFİSAHI VE MALLARIN TASFİYESİ

               Derneğin feshi, infisahı Dernekler kanunu ve Türk Medeni ve diğer kanunlar hükümlerine göre yapılır. Dernek genel kurul üyelerinin en az2/3’ünün bulunacağı olağan veya olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile karar verilir.

İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı taktirde ikinci toplantıda genel kurul üyelerini katılımı ne olursa olsun derneğin dağılması, fesih konuları görüşülür. Ancak dağılma ve feshi kararı hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğuyla alınması zorunludur.

Derneğin feshi veya dağılmasına karar verilmesi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amirliğe bildirilir. Derneğin feshi ve dağılmasına karar  verilmesi durumunda genel kurulca üç kişilik tasfiye komisyonu oluşturulur.

Derneğin genel kurul ile feshine karar verilmesi halinde tüm artan mal varlığı, nakit değerleri ve diğer yasal hakları aynı amaçla faaliyet gösteren derneğe devredilir.

Derneğin mahkeme kararı ile feshine veya dağılmasına karar verilmesi halinde tüm mal varlığı ve yasal hakları Çocuk Esirgeme Kurumuna devredilir.

MADDE 30 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

               Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında mevcut olmayan hüküm hususlarında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Tüzük indirmek için tıklayınız…