logo

Kulübün Amacı ve Misyon

KULÜBÜN AMACI VE MİSYONU

Belirli bir takım ilke ve kurallara dayalı olarak doğada yapılan yürüyüş, kampçılık, kaya ve kar buz tırmanış etkinliklerini içeren dağcılık sporunu tanıtmak, eğitimini vermek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak suretiyle kayada, karda, buzda, doğanın birtakım zorluklarını, dağcılık araç ve gereçlerini kullanarak doruğa ulaşan ya da ulaşmayı hedefleyen nitelikli dağcılar yetiştirmek, kulüp üyelerinin ve yakınlarının dağcılık ve doğa sporları dışındaki sosyal etkinliklerini organize etmek, dağcılık merkezi açmaktır.

Derneğimizin amacı üç ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar;

 • Doğa Sporları Yapmak: Üyelerine, gönüllülere ya da isteklilere, başta dağcılık sporu olmak üzere her türlü doğa sporlarını yapma olanağı sağlamak, eğitim vermek, sporcu ve eğitmen yetiştirmek, ders ve kurslar vermek, yarışmalar düzenlemek, doğa sporlarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, ilimizde doğa sporu yapılabilir alanları çoğaltmak ilimiz gelişimine katkıda bulunmak.
 • Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Bulunmak: Doğa ortamında gezi ve sportif amaçlı faaliyetler arasında meydana gelecek kaybolma, mahsur kalma ve kazalara müdahale ederek arama ve kurtarma çalışmaları yürütmek ve ilk yardım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla üyelerini eğitmek.
 • Doğal ve Kültürel Çevrenin Korunması için Çalışmak: Ülkemizin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini gezip görmek (sponsorlar, destekçiler ve kendi aracılığıyla), toplu geziler düzenlemek v.b. araştırmak, korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetler ve eğitimler düzenlemek.

Çalışma Konularımız

1. Dağcılık ve diğer sporları eğitimlerini düzenlemek.
A. Dağcılık:

 • Kaya Tırmanışı
 • Kar-Buz Mix Tırmanışı
 • Alpin Tırmanış
 • Yüksek İrtifa Tırmanışı
 • Sportif Tırmanış
 • Kampçılık
 • Yön Bulma
 • Doğa Yürüyüşü
 • Kanyon Geçişi
 • Mağracılık
 • Diğer Dağcılık Disiplinleri

B. Su Sporları
C. Kış Sporları
D. Diğer Gelişmekte Olan Doğa Sporları
1.Yurt İçi ve yurt dışında her türlü dağcılık ve doğa sporları etkinliklerinde Bulunmak
2. Doğa yürüyüşleri düzenlemek
3. Üyelerine, “dağcılıkta arama kurtarma”eğitimi vermek ve dağda arama kurtarma ekibi kurmak.

 • Doğal ortamlarda kaybolan veya kazaya uğrayan insan veya canlıların aranması ve kurtarılması için gereken her türlü faaliyetleri organize etmek, diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Kurtarma esnasında ilkyardım yapmak, ilkyardım konusunda eğitim vermek,
 • Arama kurtarma konusunda eğitimler, kişiler ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim faaliyetleri yapmak.

4. Dağcılık ve doğa sporları ile ilgili seminerler, toplantılar, dia ve fotoğraf gösterileri yapmak.
5. Doğal ve kültürel çevrenin korunması faaliyetleri.

 • Doğal hayat ve çevrenin korunması, belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapılır, diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak koruma, araştırma, eğitim v.b. faaliyetler düzenlenir.
 • Kültürel çevrenin korunması araştırılması ve belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapılır, diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde koruma, araştırma, eğitim vb faaliyetleri düzenlenir.

6. Dağcılık dergisi çıkarmak.