logo

Lisans İşlemleri

Lisans işlemleri

Madde 6- 1) Geçerli lisansı olmayan ve lisanslı olup yıl içerisinde vizesini yaptırmayan hiçbir sporcu Federasyonca yapılacak faaliyetlere katılamazlar. Sporcu lisansı çıkartmak için; dağcılık ve dağ Kayağı branşında 11 yaşından gün alanlar, spor tırmanış branşında spora başlama 7 yaşından gün alanlar, lisans çıkartma yaşı ise 8 yaşından gün alan sporcular lisans çıkarabilir. Sporcunun lisans numarası T.C.Vatandaşlık numarasıdır. Sporcuların hangi ilden lisans aldığı ve diğer bilgileri federasyon ve İl temsilcisi tarafından otomasyon sisteminden izlenebilir.

2) Lisans tescil ve vize bedeli her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

3) Lisans çıkarmak isteyen sporcu aşağıdaki belgelerle birlikte kulübüne veya ilindeki il temsilcisine başvurması gereklidir.

4) Gerekli belgeler;

  • 1 Adet Tescil Belgesi (Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün web sitesinden indirilip bilgisayarda ya da daktilo ile nüfus cüzdanı bilgileri doğrultusunda doldurulmalıdır.)
  •  2 Adet resim (Vesikalık resimlerin yapıştırılması (25.10.1992 tarih ve 17649) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kıyafet yönetmenliğine uygun olmalıdır.)
  • 1 Adet Sağlık Raporu ( İlgili branşı yapabileceğine dair olmalıdır.)

Not :

  1. Lisans alan sporcu 18 yaşını doldurmamış ise tescil fişlerinin arkasını veli imzalayacak kulüp yetkilisi de tasdik etmesi gerekmektedir.
  2. Ferdi sporcularda 18 yaşını doldurmamış sporcuların bizzat İl Müdürlüğüne gelerek imza atması gerekmektedir.
  3. Merkez İlçelerimiz dışında ikamet eden sporcu velileri, veli tescil belgesini arka sayfası bulundukları İlçe Müdürlüklerinde imzalamaları mümkündür.
  4. Transfer yapan sporcuların bonservis ve ilişiksiz belgesini bağlı bulunduğu kulüpten alması, ayrıca sezon içersinde oynamadığına dair belgeyi İl Spor Temsilcisine imzalatması gerekmektedir.
  5. İstifa eden sporcuların, mali vecibelerini yerine getirerek taahhüt yılını ve yaşını doldurmak zorundadır.

Kulüp lisansı ise, tescil fişlerinin kulüp yetkililerine imzalatılıp, mühürletilmesi gerekmektedir