logo

Tescil Fişi

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SPORCU TESCİL FİŞİ

 

 Sporcunun

Fotoğrafı


İli           : SAMSUN

Branşı    : Dağcılık                 İl No   :

Kulübü  : Samsun Dağcılık Kulübü

 

SPORCUNUN

TC No                                   :

Adı                                         :

Soyadı                                    :

Baba Adı                               :  

Anne Adı                               :  

Doğum Yeri ve Yılı              :

İş,Gücü , Tabiyeti                 :  

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer  :  

            Mahalle Veya köy               

Cilt   /   Sayfa     / Hane  No :  

           

Adresi :

 

Mesleği:

 

            İş yeri adresi :

           

Tel: no :

  

İl Müdürlüğünce Tescil Edilmiştir.

İmza – Mühür

 

 

……./……./…….


Kulübümüz Üyesi Kulüp Başkanlığı

İmza – Mühür

 

 

……./……./…….

 

Tescil fişini indirmek için tıklayınız…