logo

Lisans İşlemleri

Lisans işlemleri

Madde 6- 1) Geçerli lisansı olmayan ve lisanslı olup yıl içerisinde vizesini yaptırmayan hiçbir sporcu Federasyonca yapılacak faaliyetlere katılamazlar. Sporcu lisansı çıkartmak için; dağcılık ve dağ Kayağı branşında 11 yaşından gün alanlar, spor tırmanış branşında spora başlama 7 yaşından gün alanlar, lisans çıkartma yaşı ise 8 yaşından gün alan sporcular lisans çıkarabilir. Sporcunun lisans numarası T.C.Vatandaşlık numarasıdır. Sporcuların hangi ilden lisans aldığı ve diğer bilgileri federasyon ve İl temsilcisi tarafından otomasyon sisteminden izlenebilir.

2) Lisans tescil ve vize bedeli her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

3) Lisans çıkarmak isteyen sporcu aşağıdaki belgelerle birlikte kulübüne veya ilindeki il temsilcisine başvurması gereklidir.

4) Gerekli belgeler;

a)Nüfus cüzdanın aslı ve 1 nüsha fotokopisi,
b) Sporcu sağlık belgesi (EK-5),
c) 18 yaşından küçükler için veli izin belgesi (EK-6),
d) Kulüp lisansı için üç, bireysel sporcu lisansı için iki adet fotoğraf,
e) İki adet (bireysel lisans alacaklar için bir adet) tescil fişi (EK-2),
f) Federasyonun hesabına yatırılmış lisans tescil bedeli makbuzu.

Sporcu tescil fişlerinin bir örneği kulübüne veya kişiye verilir, bir örneği de federasyonca saklanır.